Πρόγραμμα για την Υγιεινή Διατροφή της ΕΛ.Δ.Ε. σε σχολεία της Μήλου