Παγκόσμια πρωτιά της Ελλάδας στην κεντρική Παιδική Παχυσαρκία