Ομιλία σε σχολεία της Ρόδου από την MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION κα. Τσαμπίκα Κοντόγιαννου, για την Παιδική Παχυσαρκία