Ο νικητής του διαγωνισμού Υποτροφίας “Master Nutritionist” της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES ΚΔΒΜ