Επιδράσεις της πρόσληψης νατρίου στην υγεία και την απόδοση στα αθλήματα αντοχής και υπερ-αντοχής