ΜΕΛΗ ΕΛ.Δ.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας των μελών της ΕΛ.Δ.Ε.

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
6 Αυγούστου 2020ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
6 Αυγούστου 2020ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES
Βασίλης Αλ-Σαμπ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
8 Απριλίου 2020ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΝΗΣ
Αγγελική Σπανού ΙΑΤΡΟΣ mail: aspanou@puremomentum.gr
19 Φεβρουαρίου 2020ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΝΗΣ
Παρασκευή Αλεξάνδρου ΙΑΤΡΟΣ Τηλ: 6976060578 - parialexandro@yahoo.gr
19 Φεβρουαρίου 2020ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΝΗΣ