Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία γιόρτασε την Π.Η.Δ.