Εκδηλώσεις της ΕΛ.Δ.Ε. στο Δήμο Πειραιά, για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής