Γονείς και παιδιά συμμετείχαν στη μικρή γιορτή της παιδιατρικής διατροφής