Επιστημονική συνάντηση αθλητών υψηλού επιπέδου με ειδικούς διατροφολόγους