Επιστημονική εκδήλωση ‘Κρητική Διατροφή και Υγεία’, στο Παρίσι