Επιστημονική Ημερίδα της ΕΛΔΕ στο συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo