Δεοντολογία Διαιτολογικής Μονάδας

Διαιτολογικής Μονάδας
Δεοντολογία Διαιτολογικής Μονάδας

Ο διαιτολόγος κερδίζει την εμπιστοσύνη των περιστατικών του με την εμφάνισή, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και με την επιστημονική του στάθμη αναφορικά με τη θέση που κατέχει στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Έρευνες, μελέτες, εισηγήσεις σε συνέδρια, εργασίες και συμμετοχή στο γενικότερο διατροφικό γίγνεσθαι, εμπλουτίζουν το βιογραφικό του σημείωμα και τον καθιστούν στιβαρό στον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο.

Η υπομονή, επιμονή και κατανόηση αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που πρέπει να διαθέτει ένας νέος επιστήμονας προκειμένου να καθιερωθεί και να επιτύχει τόσο στο επιστημονικό πεδίο της διατροφής και διαιτολογίας, όσο και στον ευρύτερο επαγγελματικό στίβο.

Ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός περιλαμβάνει, είναι αλήθεια χωρίς επιτυχία τα τελευταία χρόνια, διάφορες «προτάσεις». Έτσι, τα επιπλέον προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος που επιθυμεί να ξεχωρίσει ως διαιτολόγος, πέρα από τις απαραίτητες σπουδές, περιλαμβάνονται η επιμόρφωση, η διαρκής εκπαίδευση, η φυσική αντοχή, η κοινωνικότητα, η υπευθυνότητα, η παρατηρητικότητα, η ακρίβεια και η συνέπεια.

Οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, θεωρούνται επίσης απαραίτητο προσόν.

Το περιβάλλον στο οποίο απασχολείται ο διαιτολόγος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, καθαρό, να έχει ζωντανά χρώματα και έντονη την παρουσία των τροφίμων και της υγιεινής διατροφής (π.χ. εικόνες τροφίμων, πυραμίδα διατροφής, προπλάσματα τροφίμων).

Το κάπνισμα στους χώρους της διαιτολογικής μονάδας απαγορεύεται και ο επισκέπτης θα πρέπει να παραπέμπεται και να μυείται στην ιδέα της σωστής διατροφής μέσω της παρουσίας διατροφικών πληροφοριακών εντύπων στους χώρους υποδοχής.

Το αντίτιμο των επισκέψεων ή ο οικονομικός διακανονισμός με τον πελάτη θα πρέπει να είναι σαφή έτσι ώστε να μη δίνουν περιθώρια παρανοήσεων, διαπραγματεύσεων ή πλημμελών καταβολών, που σε κάθε περίπτωση θα έβλαπταν το κύρος του επιστήμονα διαιτολόγου απέναντι στον πελάτη του.

Συμπερασματικά, ο ιδιώτης επιστήμονας διαιτολόγος – διατροφολόγος παρεμβαίνει με τις γνώσεις και την εμπειρία του στη διαμόρφωση σωστής διατροφικής παιδείας από μέρους του κοινωνικού συνόλου, προάγοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα οικονομικά οφέλη δεν πρέπει να αποτελούν τον αυτοσκοπό του επαγγελματία διαιτολόγου – διατροφολόγου, αλλά το αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης, συνεπούς και καταξιωμένης επιστημονικής παρουσίας.