Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία στο Brain Awareness Week