Έκπτωση 30% στην ταυτόχρονη παρακολούθηση 2 Προγραμμάτων