Έκπτωση 30% σε εκπαιδευόμενους της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES