Επιτυχής διεξαγωγή του 3ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου "Εγκέφαλος και Νους" στο οποίο συμμετείχε η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία