Διεθνής παρουσία της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης