Πρoστατευμένο: Η Δίαιτα… φίλος! (3ο Σεμινάριο – Μέρος 1ο)