Δέσμευση Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας