Πνεύμα Χριστουγέννων, από τη Daskalakis congress-trv στη Ναυτιλιακή λέσχη Πειραιώς