Η Αθλητική Διατροφολόγος του British University Taekwondo League Φωτεινή Αθανασοπούλου στην Εκπαιδευτική Ομάδα της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES