3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Φροντίζοντας τον εγκέφαλο”, 13 & 14 Μαρτίου 2023