3 στις 4 οικογένειες έχουν τουλάχιστον έναν υπέρβαρο ή παχύσαρκο γονέα!