Η ΕΛ.Δ.Ε. στο 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Εγκέφαλος και Νους”