2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Φροντίζοντας τον εγκέφαλο”, 18 & 19 Μαρτίου 2022