2η Απονομή πιστοποιητικών επιμόρφωσης MNPN της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES