Συνεργασία Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας με το ΚΕΔΙΒΙΜ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ)