Περίπατος στη διαδραστική εκδήλωση ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ