ΙCO – Στοκχόλμη: 11ο Διεθνές Συνέδριο Παχυσαρκίας: Νέα Δεδομένα