Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να έχει οφέλη για την καρδιά σε ενήλικες