Εξετάζοντας τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την επιλεκτική διατροφή