Εκδήλωση με θέμα: “Καλές Θάλασσες με υγεία”, υπό την αιγίδα της ΕΛ.Δ.Ε.