Έρευνα για την παιδική παχυσαρκία από την Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας και τον WHO