Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης: Νέο Φαρμακευτικό Προϊόν από Ελιά